O Kościele

1200px-Ichthys_symbol_old_cath.svg

Jesteśmy kościolem starokatolickim, który planuje nieść Chrystusa calemu światu. Obecnie stawiamy swoje pierwsze kroki na polskiej ziemii. nie jestesmy na razie dużym Kościolem, ale z Boża pomocą chcemy nieść dobrą Nowinę wszystkim ludziom.

   Nauka naszego Kościoła nie odbiega od wiary i tradycji Świętego Powszechnego i Apostolskiego Kościoła. W sprawowaniu tych świętych czynności posługujemy się kalendarzem liturgicznym roku kościelnego. Najwyższą cześć Kościół oddaje Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

   Kościół oddajecześć aniołom, apostołom, męczennikom i  świętym, a wśród nich w szczególny sposób Maryi Pannie. Kościół uznaje tradycyjne 7 sakramentów, zgodnie z nauką zachodniego Kościoła katolickiego. Eucharystia sprawowana jest pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. W kościele są sprawowane dwie formy spowiedzi: indywidualna (uszna w konfesjonale) oraz ogólna (sprawowana bądź jako odrębny obrzęd przed ołtarzem, bądź w połączeniu z Mszą Świętą w części zwanej Spowiedzią Powszechną). Do spowiedzi indywidualnej są zobowiązane przystępować dzieci oraz młodzież do lat 18.

   Kościół uznaje papieża za najczcigodniejszego wśród wszystkich Pasterzy Kościoła Powszechnego. Księży nie obowiązuje celibat. W Kościele obowiązują stroje liturgiczne podobne jak w Kościele zachodnim.

Jesteśmy:

Kościołem Katolickim, zakorzenionym w Piśmie św., oparty na Tradycji, akceptuje dogmaty pierwszych siedmiu Soborów Kościelnych. Posiadamy: katolickie zasady wiary i moralności, sakramenty święte, starokatolicką zasadę trójstopniowego Urzędu Apostolskiego (diakoni, kapłani, biskupi) oraz oddajemy cześć Bogu w katolickiej liturgii i kulcie Najświętszej Maryi Panny i Świętych.

Kościołem Apostolskim, posiadającym Sukcesję Apostolską, nieprzerwaną – historyczną ciągłość urzędu sięgającą aż do Apostołów.

Kościołem sakramentalnym, który udziela siedmiu sakramentów. Wszystko co Kościół czyni w zakresie sakramentalnym i duchowym jest ważne i pożyteczne dla wiernych.

Kościołem demokratycznym, w którym duchowni i świeccy współpracując w radach parafialnych, diecezjalnych i synodalnych, wspólnie podejmują decyzje dotyczące rozwoju i zarządzania Kościoła.

Kościołem odpowiedzialnym, wychodzącym naprzeciw religijnym potrzebom wiernych poprzez sprawowanie Mszy św. i sakramentów oraz społecznym potrzebom poprzez działalność organizacji kościelnych.

Kościołem ekumenicznym, otwartym na współpracę z innymi wspólnotami religijnymi w celu polepszenia życia miejscowej społeczności.

Kościołem doradzającym, który pomaga w wielu trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli masz problemy rodzinne, osobiste, religijne lub szukasz moralnego i duchowego wsparcia, może będziemy mogli ci pomóc.

Kościołem uwielbiającym Boga, który zachęca do regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz w innych uroczystościach kościelnych.

Kościołem przebaczającym. Sakrament Pokuty (spowiedź uszna – w konfesjonale) praktykowany jest dla dzieci do 16 roku życia. Osoby dorosłe otrzymują generalne rozgrzeszenie na początku każdej Mszy św.

Kościołem przyjaznym, gdzie panuje rodzinna nie „dyplomatyczna” atmosfera, gdzie wszyscy parafianie życzliwie przyjmują do swojego grona nowych członków.

Kościołem troskliwym, nie tylko o parafian lecz również wszystkich pokrzywdzonych lub osamotnionych. Każdy wierny ma prawo do otrzymania bezinteresownej opieki duchowej oraz wszelkich posług religijnych. Kościół nie odmawia ochrzczonym posług religijnych.

 Jesteśmy Kościołem prawnie działającym na terytorium Polski wpisanym w Rejestr Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonym przez MSWiA pod pozycją nr. 189

grafika

Kościół prawnie działający na terytorium Polski wpisany w Rejestr Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzony przez MSWiA pod pozycją nr.189