Nowy AD 2020 Rok

Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok. Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia? To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia. Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności. Daj nam, Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich przykazań, abyśmy poddani Tobie, w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynili to, co się Tobie podoba, co do nas należy, i znosili to, co Ty ześlesz na nas. Nie wiemy, co nas w tym roku czeka, ale to wiemy na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku dobremu i to nam wystarcza. Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. Niech rozpoczniemy ten rok w miłości Twojej i pozostaniemy Ci wierni. Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło nas od miłości Twojej. Kieruj nami według świętej woli Twojej. W Tobie i w Twojej woli znajdziemy pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem, pokojem wiecznym u Ciebie. Amen.

zycz

Życzenia-3


Posted in Bez kategorii