Zapraszamy do lektury….

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny, już numer naszego kwartalnika ,,,tym razem po lekkiej modyfikacji. Nowa nazwa naszego kwartalnika to: „Drogi wiary”. Pismo to jest kierowane nie tylko do wiernych naszego Kościoła, ale do wszystkich ludzi bez względu na przynależność konfesyjną czy też wyznawaną religię.

71548312_2NBNN

 

„Drogi wiary” nr. 3 (5)/2019


Posted in Bez kategorii