Nowi Słudzy Pana…

W dniach 23-26 maja 2019 w Gdańsku odbył się zjazd formacyjny naszego Kościoła na który przyjechał nasz Pierwszy Biskup Jego Ekscelencja Robert Matysiak. Był to piękny czas dla naszej wspólnoty…czas bycia razem, wspólnej modlitwy i rozmów na temat przyszłości i działalności Kościoła.

W czasie tego zjazdu w dniu 25 maja 2019 JE Biskup Robert Matysiak-Pierwszy Biskup Kościoła udzielił sakry biskupiej JE Biskupowi Arturowi Miłańskiemu, zaś współkonsekratorem był Ordynariusz Diecezji Polskiej- JE Biskup Grzegorz Wyszyński. W tym też dniu JE Biskup Grzegorz Wyszyński udzielił święceń prezbiteratu księdzu diakonowi Krzysztofowi Pawlusowi. Natomiast dzień wcześniej udzielił święceń diakonatu klerykowi akolicie Mariuszowi Zielińskiemu.

Nowo wyświęconych ogarniamy swoją modlitwą.

Jezu, nasz Najwyższy Kapłanie i Nauczycielu, pobłogosław Pierwszego Biskupa, naszych biskupów i kapłanów. Uczyń kapłanów silnymi w wierze, świętymi w czynie gorliwymi w pracy apostolskiej. Napełnij ich świętością aniołów, mocą męczenników, wiarą wyznawców. Pomóż im nawracać grzeszników, oświecać błądzących nauczać tych, którzy Ciebie nie znają. Umacniaj ich radością w trudach, cierpliwością w prześladowaniach wytrwałością w walkach. Utwierdzaj ich w miłości do maluczkich, w gorliwość przy nauczaniu młodzieży, w miłosierdziu dla biednych w litości nad grzesznikami. Pobłogosław słowom przez nich głoszonym w Kościele, w katechezie, w konfesjonale, przy łożu chorych. Strzeż ich przed zakusami szatana, przed wpływami złych ludzi. Spraw, by byli wierni w służbie Bożej, święci w życiu. Daj nam. Panie, świętych biskupów, kapłanów i zakonników. Spraw. Panie, abyśmy jako lud Twój wybrany, zdążali do Ciebie pod przewodnictwem Twoich kapłanów, wspierali ich wysiłki duszpasterskie, ich apostolskie działanie, upraszali nowe powołania do Winnicy Twojej. Amen.

 

 


Posted in Bez kategorii