Boże Narodzenie AD 2018

Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów obnażony;

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice nieskończony.

Wzgardzony okryty chwałą,

Śmiertelny Król nad wiekami;

A Słowo Ciałem się stało

i mieszkało między nami

 

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Wypełnił się czas adwentowego oczekiwania.

W tych szczególnych dniach, kiedy dzielimy się opłatkiem, kiedy dar Bożej Miłości, narodził się w ludzkim ciele, składamy życzenia, by Bóg mógł rodzić się nieustannie w każdym z nas, w naszych sercach, poprzez miłość, w tajemnicy pojednania i Eucharystii.

Niech radosne, rodzinne Święta Bożego Narodzenia napełnią nas wdzięcznością za dar Tajemnicy Betlejemskiej Nocy, pogłębią naszą miłość i zaufanie, niech umocnią wiarę, wzbudzą nadzieję, przywrócą pokój i jedność.

Niech w nadchodzącym Roku Pańskim 2019, Boża Dziecina napełni Was obfitością wszelkich darów, aby przez miłość i dobroć Bóg rzeczywiście się narodził pośród nas. Życzymy osobistego spotkania z nowo narodzonym Panem i niech to spotkanie nas wewnętrznie przemieni i wzmacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość.

Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem.

Robert Matysiak                                         Grzegorz Wyszyński

Biskup                                                                  Biskup

List Pasterski na Boże Narodzenie 2018 i Nowy 2019 Rok

życzenia


Posted in Bez kategorii